Poradíme Vám!
02/32 22 30 22, Pondelok–Piatok 8:00–16:00 | kontakty | podpora

Zamestnanie v DEK

Stratégia ľudských zdrojov

 Oddělení LZ v akci  Zaměstnanci pobočky DEKTRADE

1. Jasné stanovenie kompetencií a zodpovednosti zamestnancov - poskytnutie priestoru pre samostatné myslenie a rozhodovanie

Iba zamestnanci, ktorí majú svoje kompetencie a majú dostatok priestoru pre vlastné rozhodovanie, môžu prispieť k rozvoju spoločnosti

2. Neustále vytváranie nových príležitostí pre talentovaných zamestnancov

Perspektívu rozvoja dávame novým i súčasným pracovníkom. Kariérny rast a presuny na iné pozície sú bežnou súčasťou DEKživota.

3. Skúsený tím preškolených pracovníkov

Zdokonaľovanie zručností a znalostí zamestnancov posúva ďalej nielen jednotlivých zamestnancov, ale predovšetkým firmu samotnú. Investície do vzdelávania sa netýkajú iba vybranej skupiny, ale všetkých zamestnancov, pretože každý náš zamestnanec je dôležitou súčasťou DEKsystému.

  • Školenia na rozvoj osobnosti

Podľa aktuálnej firemnej stratégie a požiadaviek vedúcich pracovníkov sú jednotliví pracovníci zaradení na príslušné školenie potrebných zručností. Jedná sa o výjazdné školenie so zameraním na rozvoj osobnosti alebo znalosti, príp. zručnosti. Sprievodný program a dobrá atmosféra sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

  • Odborné interné školenia

Pre udržanie vysokej odbornej úrovne zamestnancov pripravujeme systematické interné školenia najmä technických znalostí pod záštitou oddelenia ATELIER DEK. Mnoho informácií získavame pomocou e-learning.

4. Udržanie a motivácia kvalitných zamestnancov

Spokojný zamestnanec je základom prosperity firmy. Pozitívnou spätnou väzbou pri hľadaní nových pracovníkov je pre nás odporúčanie firmy našimi zamestnancami svojim známym a príbuzným.

5. Adekvátne finančné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu

Kladieme dôraz na spravodlivé odmeňovanie zamestnancov podľa náročnosti pracovnej pozície, pridelenej zodpovednosti a odvedeného výkonu v porovnaní s ďalšími pozíciami v skupine spoločností DEK i ďalšími spoločnosťami v ČR a SR